در حال بارگذاری ...

به همت تشکل انجمن اسلامی دانشجویی پردیس شهید مقصودی همدان انجام شد:
نشست بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی ملی شدن صنعت نفت ایران و دکتر مصدق با حضور آقایان دکتر علی صوفی و دکتر گیاه شناس

در این مراسم که به همت انجمن اسلامی پردیس شهید مقصودی همدان در روز دوشنبه 14/12/96 برنامه ریزی و از ساعت 16:30 در سالن همایش های دانشگاه برگزار شد؛ دکتر علیرضا علی صوفی مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان همدان از منظر تاریخی و دکتر جواد گیاه شناس عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از منظر سیاسی به تجزیه و تحلیل این رویداد مهم پرداختند. شایان ذکر است که مراسم در ادامه روند خود به جلسه ی پرسش و پاسخ تبدیل و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.