در حال بارگذاری ...

دیدار نوروزی سرپرست، معاونین و تنی چند از همکاران مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان همدان با ریاست، معاونین و همکاران پردیس شهید باهنر