در حال بارگذاری ...

دیدار نوروزی کارکنان بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی با دکتر علی صوفی سرپرست دانشگاه فرهنگیان همدان