در حال بارگذاری ...

جلسه ی معاون هماهنگی استان با نمایندگان شورای صنفی رفاهی دانشجویی به منظور بررسی برنامه غذایی ماه مبارک رمضان - سه شنبه 970225 - سالن جلسات ساختمان ریاست استان.