در حال بارگذاری ...

گزارش تصویری بیست و هشتمین جشنواره ی فرهنگی و اجتماعی پردیس شهید مقصودی

 بیست و هشتمین جشنواره ی فرهنگی و اجتماعی پردیس شهید مقصودی همدان به روایت تصویر