در حال بارگذاری ...
قابل توجه دانشجویان گرامی :

دومین لیست دانشجویانی که غیبت بیش از حد داشته و توسط اساتید محترم جهت حذف دروس تحویل آموزش داده اند

با سلام جهت رویت این اسامی فایل ضمیمه را ملاحظه فرمایید