در حال بارگذاری ...

زمان و مکان ثبت نام حضوری پذیرفته گان آزمون استخدام پیمانی 1395 آموزش و پرورش

باسمه تعالی

زمان و مکان ثبت نام حضوری پذیرفته گان آزمون استخدام پیمانی 1395 آموزش و پرورش

زمان :   سه شنبه 1396/4/20 و چهارشنبه 1396/4/21

محل مراجعه :  پردیس شهید مقصودی همدان ، واحد کارشناس گروههای آموزشی

 

مدارک:

1. پرینت ثبت نام غیر حضوری ( از سامانه گلستان)

2. ارائه اصل شناسنامه (با تصویر از تمام صفحات)

3. اصل کارت ملی (با تصویر پشت و رو)

4. عکس تمام رخ 4*3 در سال جاری با پوشش و ظاهر مناسب و رعایت شئونات اسلامی( 4 قطعه)

5. کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت(با تصویر پشت و رو)

6. اسکن اصل گواهینامه موقت یا اصل دانشنامه برای پذیرفته شدگانی که گواهینامه موقت یا دانشنامه دریافت کرده اند(با تصویر).

7. مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور از شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا خراسان خاص طلاب

توجه توجه ** مهارت آموز گرامی با توجه به اینکه اداره آموزش از تحویل هر گونه مدارک در طول مدت برگزاری دوره معذور است لذا توصیه میگردد دو نسخه کپی و فایل الکترونیکی مدارک اسکن شده را جهت نیاز در موارد ضرورت همراه خود داشته باشید.