در حال بارگذاری ...

سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان همدان: جناب آقای دکتر علیرضا علی صوفی

 به این وسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه و صبر و سلامتی برای بازماندگان ارجمند، مسئلت می نماییم.

معاونین، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان همدان