در حال بارگذاری ...

با حضور دکتر علی صوفی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان همدان و صدیقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان؛ جلسه مشترک مسئولین بسیج دانشجویی پردیس های دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار شد.