در حال بارگذاری ...

روایتی دیگر از حماسه ای جاویدان

چاپ کتاب علمداران 3

این کتاب به قلم جواد دی آبادی از نویسندگان جوان همدان و به روایت همکار آزاده و جانباز ( پردیس شهید مقصودی) آقای امامعلی مظاهری به چاپ رسیده است.