در حال بارگذاری ...

منابع کتبی و نقد وبررسی و دستورالعمل و بخشنامه ی دومین جشنواره ی فرهنگی استادان ارجمند و همکاران گرامی

قابل توجه استادان ارجمند و همکاران گرامی

لطفا منابع مورد نظر را از فایل ضمیمه دریافت نمایید . منبع آزمون معاد در قرآن را از لینک زیر دریافت نمایید

منبع آزمون معاد در قرآن :   با ورود به این آدرس در بخش فهرست آثار تفسیر موضوعی را انتخاب کرده و تفسیر موضوعی جلد 4 را مطالعه فرمایید .