در حال بارگذاری ...

اطلاعیه اسکان درمشهد مقدّس براساس فایل پیوستی به صورت خانوادگی و اردویی

لطفا فایل ضمیمه را ملاحظه فرمایید .