در حال بارگذاری ...

برگزاری کارگاه های آموزشی طرح معراج توسط استادان و مبلغان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (زید عزه) در پردیس شهید مقصودی همدان.