در حال بارگذاری ...

وحدت و انسجام , شرط ترمیم خرابی ها و سازندگی جامعه، حرکت بسوی رشد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی وپیروزی در تمام حوزه ها می باشد

وحدت و انسجام , شرط ترمیم خرابی ها و سازندگی جامعه، حرکت بسوی رشد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی وپیروزی در تمام حوزه ها می باشد

شماره فایل: 276033
حجم فایل: 8.71 KB | اندازه تصویر: 235 * 215
تعداد بازدید: 21 | آخرین بازدید: