در حال بارگذاری ...

اینجا همدان است دیاری به شکوه تاریخ در سایه نام بزرگانی چون شیخ الرئیس ابوعلی سینا .همدان در سال ۲۰۱۸ جهانی خواهد درخشید

اینجا همدان است  دیاری به شکوه تاریخ در سایه نام بزرگانی چون شیخ الرئیس ابوعلی سینا .همدان در سال ۲۰۱۸ جهانی خواهد درخشید

شماره فایل: 288287
حجم فایل: 30.50 KB | اندازه تصویر: 698 * 298
تعداد بازدید: 128 | آخرین بازدید: